Irakurketa Digitala

Irakurketa Digitala

Alfabetatze hezkuntzaren iraultza, Eskolaurrera eta Lehen hezkuntzako geletara heldu da!

Irakurketa Digitala

Alfabetatze hezkuntzaren iraultza, Eskolaurrera eta Lehen hezkuntzako geletara heldu da!

Irakurketa Digitalak arbel digitala dituzten geletan euskeraz irakurketa eta idazketa irakasteko balio duen baliabide hezitzailea da, hezkuntza sistema tradizionalak erabilitako irakurketarako metodoei hainbat estrategia ematen dizkielako.

Irakurketa Digitalak irakasleari lagundu egiten dio, egituratutako materiala testuak eta irudiak proiektatzeak, zein letrak mugimendu, kolore eta audioekin agertzeak irakurketa eta idazketa erakargarriagoak izatea lortzen dute.

Idazkeraren trazu zuzena lantzeko ariketak izateaz gain, grafia eta irakurketarako fitxak sortzeko aukera ere ematen digu.

Egilea: Eduardo Herrera Cantera. Psikologo eta logopeda, dislexia eta diskalkuliaren tratamenduan espezializatua.

Tresnak hainbat aukera emango dizkio irakasleari:

1. Antolatutako materiala erabiltzea, kontzientzia fonologikoa (letrak edota silabak ezagutzea) eta lexikoa (hitzak ezagutzea) landuz.

2. Baliabide ugari aurkeztea (irudiak, audioak) fonema-grafemen arteko asoziazioa barneratzeko.

3. Hainbat jarduera, hitzen errepresentazio lexikoa ikasteko.

4. Berrikastean, multiatazan, aurkezpen dinamikoan edota informazioa “bits-etan” irakasteko estrategian oinarritutako irakaskuntzaz baliatzea.

5. Irakurketarako zereginetan arreta eta interesa mantentzea.

6. Arbel digitalean idazketa eta trazua lantzea.

7. Gelan lan egiteko fitxak sortzea. Alde batetik, landutako edukien ezagutze lexikoa edo idazkera lerroduna lantzeko bingoa. Eta, bestetik, ikusizko euskarria duten irakurketarako orriak, etxean gehiago landu behar duten ikasleei emateko.

8. Lankidetza jolasak sustatzea. Ikasleek puntuak gela osoarentzat lortu beharko dituzte eskolaren amaieran, “Tximeleta efektua” jolasteko aukera izateko.

Tresnaren diseinuak eta erabiltzeko moduak gelako programaziora erraz moldatzea ahalbidetzen du, eta berdin dio zein metodo erabiltzen den irakurtzen ikasteko (silabikoa edo orokorra).

Hedatua: programazio osoa erabiltzen gaztelaniako grafema guztiak eta ohikoak diren 100 hitzen errepresentazio lexikoa, 11 kategoria semantikotan antolatuta, ikasteko aukera ematen digu.

Programak 11 lan-saio proposatzen ditu, bokalekin hasi eta silaba konplexuekin amaituko da.  Programatuta daude berrikuste lanak, orientazioa, irakurketa eta idazketa abiadura.

Puntukaria: silaba konplexuak zehatz lantzeko. 

Ohiko ikasgelan: proiektagailu digitala edota ordenagailua dauden gelatan.

Laguntza ikasgelan: alfabetatze prozesuan esku-hartzeko.

Irakurketa Digitalarekin lantzeko ikasgelak Arbel digitala eta Internet konexioa behar du.

PRODUCTOS RELACIONADOS

lectoescritura

Pdle 3.0

Pdle 3.0

¡Nueva versión online para PC de la Pizarra Dinámica de lectura!

lectoescritura

Pdle 3.0

Pdle 3.0

¡Nueva versión online para PC de la Pizarra Dinámica de lectura!

CAPTURAS DE PANTALLAS

VER VIDEO DEMOSTRATIVO

PROBAR VERSIÓN DEMO

Acceso a Encodigo Apps
Aplikazioa probatzean Ikastetxe interesatuak info@encodigo.com-etan harremanetan jarri.

GUÍA DIDÁCTICA

GUÍA DIDÁCTICA

Completa guía didáctica y de uso desarrollada por su autor, Eduardo Herrera Cantera.

DESCARGAR / Formato PDF